Βασιλική Πουπουλόπαπια, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Βασιλική Πουπουλόπαπια, αρσενικό
Scientific Name: Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
Common Name: King Eider

Scroll to Top
Scroll to Top