Βελονοληστόγλαρος, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Ληστόγλαροι – Ληστρογλαριίδα
Family: Stercorariidae
Ονομασία: Βελονοληστόγλαρος, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Stercorarius longicaudus (Vieillot, 1819)
Common Name: Long tailed Skua

Scroll to Top
Scroll to Top