Βελονοληστόγλαρος, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Ληστόγλαροι – Ληστρογλαριίδαι
Family: Stercorariidae
Ονομασία: Βελονοληστόγλαρος, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Stercorarius longicaudus
Common Name: Long tailed Jaeger

Scroll to Top
Scroll to Top