Βουβός Κύκνος, ανώριμο

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι- Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Βουβός Κύκνος, ανώριμο
Scientific Name: Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Common Name: Mute Swan

Scroll to Top
Scroll to Top