Βουκεφάλα (Ευρωπαϊκό), Αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες-Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Βουκεφάλα (Ευρωπαϊκό), Αρσενικό
Scientific Name: Buchephala clangula (Linnaeus, 1758)
Common Name: Goldeneye

Scroll to Top
Scroll to Top