Βουνοδεντροβάτης

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Δεντροβάτες – Κερθιίδαι
Family: Certhiidae
Ονομασία: Βουνοδεντροβάτης
Scientific Name: Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)
Common Name: Tree Creeper

Scroll to Top
Scroll to Top