Βουνολαγόποδας, φθινοπωρινό πτέρωμα

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Λαγόποδες – Τετραονίδαι
Family: Tetraonidae
Ονομασία: Βουνολαγόποδας, φθινοπωρινό πτέρωμα
Scientific Name: Lagopus muta (Montin, 1781)
Common Name: Rock Ptarmigan

Scroll to Top
Scroll to Top