Βουνοτσίχλονο, αρσενικό

Τάξη: Στουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Τσιχλόνια – Εμπεριζίδαι
Family: Emberizidae
Ονομασία: Βουνοτσίχλονο, αρσενικό
Scientific Name: Emberiza cia (Linnaeus, 1766)
Common Name: Rock Bunting

Scroll to Top
Scroll to Top