Βραχυραμφόχηνα

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι – Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Βραχυραμφόχηνα
Scientific Name: Anser brachyrhynchus (Baillon, 1834)
Common Name: Pink footed Goose

Scroll to Top
Scroll to Top