Βροχοπούλι (Ευρωπαϊκό) χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Χαραδριοί – Χαραδριίδαι
Family: Charadriidae
Ονομασία: Βροχοπούλι (Ευρωπαϊκό) χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
Common Name: European Golden Plover

Scroll to Top
Scroll to Top