Βρωμοκούναβο

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ικτίδες- Μυστελίδαι
Family: Mustelidae
Ονομασία: Βρωμοκούναβο
Scientific Name: Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
Common Name: European polecat

Scroll to Top
Scroll to Top