Γαλαζοκαρακάξα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κόρακες-Κορακίδαι
Family: Corvidae
Ονομασία: Γαλαζοκαρακάξα
Scientific Name: Cyanopica cyana (Pallas, 1776)
Common Name: Azure-winged Magpie

Scroll to Top
Scroll to Top