Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος, ώριμο, ανοιχτόχρωμη ποικιλία

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Ληστόγλαροι – Ληστρογλαριίδαι
Family: Stercorariidae
Ονομασία: Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος, ώριμο, ανοιχτόχρωμη ποικιλία
Scientific Name: Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)
Common Name: Pomarine Skua

Scroll to Top
Scroll to Top