Γαλιάντρα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κορυδαλλοί – Κορυδαλίδαι
Family: Alaudidae
Ονομασία: Γαλιάντρα
Scientific Name: Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
Common Name: Calandra lark

Scroll to Top
Scroll to Top