Γελογλάρονο, ώριμο

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Γλαρονίδαι – Γλαρόνια
Family: Sternidae
Ονομασία: Γελογλάρονο, ώριμο
Scientific Name: Sterna nilotica (J. F. Gmelin, 1789)
Common Name: Gull-billed Tern

Scroll to Top
Scroll to Top