Γερακότσιχλα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κιχλίδαι
Family: Τσίχλες -Turdidae
Ονομασία: Γερακότσιχλα
Scientific Name: Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Mistle Thrush

Scroll to Top
Scroll to Top