Γιγαντόγλαρος, ώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Λαρίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Γιγαντόγλαρος, ώριμο
Scientific Name: Larus marinus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Great Black-backed Gull

Scroll to Top
Scroll to Top