Γιδοβύζι

Τάξη: Αιγοθηλόμορφα
Order: Caprimulgiformes
Οικογένεια: Γιδοβίζια – Αιγοθηλίδαι
Family: Caprimulgidae
Ονομασία: Γιδοβύζι
Scientific Name: Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Common Name: European Nightjar

Scroll to Top
Scroll to Top