Γκισάρι (αρσενικό – θηλυκό)

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι- Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Γκισάρι (αρσενικό – θηλυκό)
Scientific Name: Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
Common Name: Pochard

Scroll to Top
Scroll to Top