Γκιώνης

Τάξη: Γλαυκόμορφα
Order: Strigiformes
Οικογένεια: Στριγίδαι- Γλαύκες
Family: Strigidae
Ονομασία: Γκιώνης
Scientific Name: Otus scops (Linnaeus, 1758)
Common Name: Eurasian Scops Owl

Scroll to Top
Scroll to Top