Γκοφάρι

Ονομασία: Γκοφάρι
Scientific Name: Trachinotus ovatus Derbio

Scroll to Top
Scroll to Top