Γκρίζα αλεπού

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Κυνίδαι
Family: Canidae
Ονομασία: Γκρίζα αλεπού
Scientific Name: Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)
Common Name: Gray Fox

Scroll to Top
Scroll to Top