Γκρίζος Σκίουρος

Τάξη: Τρωκτικά
Order: Rodentia
Οικογένεια: Σπερμόφιλοι-Σκιουρίδαι
Family: Sciuridae
Ονομασία: Γκρίζος Σκίουρος
Scientific Name: Sciurus carolinensis (Gmelin, 1788)
Common Name: Eastern gray squirrel

Scroll to Top
Scroll to Top