Γυαλιστερό χτένι (1)

Τάξη: Pectinoida
Order: Pectinoida
Οικογένεια: Χτένια
Family: Pectinidae
Ονομασία: Γυαλιστερό χτένι (1)
Scientific Name: Flexopecten glaber Linnaeus, 1758 (1)
Common Name: Bald Scallop

Scroll to Top
Scroll to Top