Γυπαετός

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Γύπες-Αρπακτικά
Family: Accipitridae
Ονομασία: Γυπαετός
Scientific Name: Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Bearded Vulture

Scroll to Top
Scroll to Top