Δαχτυλιδόχηνα, ώριμο

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Δαχτυλιδόχηνα, ώριμο
Scientific Name: Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
Common Name: Brent Goose

Scroll to Top
Scroll to Top