Δεντροκούναβο

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ικτίδες- Μυστελίδαι
Family: Mustelidae
Ονομασία: Δεντροκούναβο
Scientific Name: Martes martes (Linnaeus, 1758)
Common Name: European Pine marten

Scroll to Top
Scroll to Top