Δεντροπέρδικα

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Οδοντοφορίδαι
Family: Odontophoridae
Ονομασία: Δεντροπέρδικα
Scientific Name: Colinus virginianus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Northern Bobwhite

Scroll to Top
Scroll to Top