Δεντροσπουργίτης

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Στρουθίδαι – Σπουργίτες
Family: Passeridae
Ονομασία: Δεντροσπουργίτης
Scientific Name: Passer montanus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Tree Sparrow

Scroll to Top
Scroll to Top