Διπλοκεφαλάς, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κεφαλάδες – Αεοτομαχίδαι
Family: Laniidae
Ονομασία: Διπλοκεφαλάς, αρσενικό
Scientific Name: Lanius excubitor (Linnaeus, 1758 )
Common Name: Great Grey Shrike

Scroll to Top
Scroll to Top