Διπλοσάϊνο, αρσενικό, ώριμο

Τάξη: Αρπακτικά
Order: Accipitriformes
Οικογένεια: Αετοί -Αετίδαι
Family: Accipitridae
Ονομασία: Διπλοσάϊνο, αρσενικό, ώριμο
Scientific Name: Accipiter gentilis
Common Name: Goshawk

Scroll to Top
Scroll to Top