Δρεπανοσκαλίδρα, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες-Σκολοπακίδαι
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Δρεπανοσκαλίδρα, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
Common Name: Curlew Sandpiper

Scroll to Top
Scroll to Top