Δρεπανόπαπια, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Δρεπανόπαπια, αρσενικό
Scientific Name: Anas falcata (Georgi, 1775)
Common Name: Falcated Teal

Scroll to Top
Scroll to Top