Ερημοπύρρουλας, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: Ερημοπύρρουλας, αρσενικό
Scientific Name: Bucanetes githagineus (Lichtenstein, 1823)
Common Name: Trumpeter Finch

Scroll to Top
Scroll to Top