Ερημόσπιζα, Θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: Ερημόσπιζα, Θηλυκό
Scientific Name: Rhodospiza obsoleta (Lichtenstein, 1823)
Common Name: Desert Finch

Scroll to Top
Scroll to Top