Ερμίνα, χειμωνιάτικο τρίχωμα

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ικτίδες- Μυστελίδαι
Family: Mustelidae
Ονομασία: Ερμήνα, χειμωνιάτικο τρίχωμα.
Scientific Name: Mustela erminea (Linnaeus, 1758)
Common Name: Ermine

Scroll to Top
Scroll to Top