Ευρωπαϊκός Λύγκας

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Αιλουρίδαι
Family: Felidae
Ονομασία: Ευρωπαϊκός Λύγκας
Scientific Name: Lynx lynx (Linnaeus, 1758)
Common Name: Lynx

Scroll to Top
Scroll to Top