Ευρωπαϊκό Μινγκ

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ικτίδες- Μυστελίδαι
Family: Mustelidae
Ονομασία: Ευρωπαϊκό Μινγκ
Scientific Name: Mustela lutreola (Linnaeus, 1758)
Common Name: European mink

Scroll to Top
Scroll to Top