Θαλασσοκελάδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κελάδες-Σουσουράδες-Σεισοπυγίδαι
Family: Motacillidae
Ονομασία: Θαλασσοκελάδα
Scientific Name: Anthus petrosus (Montagu, 1798)
Common Name: Eurasian Rock Pipit

Scroll to Top
Scroll to Top