Θαλασσοκόρακας, ανώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Φαλακροκορακίδαι, Φαλακροκόρακες
Family: Phalacrocoracidae
Ονομασία: Θαλασσοκόρακας, ανώριμο
Scientific Name: Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)
Common Name: European Shag

Scroll to Top
Scroll to Top