Θαλασσοκόρακας, ώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Φαλακροκορακίδαι Φαλακροκόρακες
Family: Phalacrocoracidae
Ονομασία: Θαλασσοκόρακας, ώριμο
Scientific Name: Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)
Common Name: Εuropean Shag

Scroll to Top
Scroll to Top