Θαλασσοπρίστης, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Θαλασσοπρίστης, αρσενικό
Scientific Name: Mergus serrator (Linnaeus, 1758)
Common Name: Red brested Merganser

Scroll to Top
Scroll to Top