Θαλασσοψιτακός (του Ατλαντικού), καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Αλκες
Family: Alcidae
Ονομασία: Θαλασσοψιτακός (του Ατλαντικού), καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)
Common Name: Αtlantic Puffin

Scroll to Top
Scroll to Top