Θαμνοτσιροβάκος

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Συλβιίδες
Family: Sylviidae
Ονομασία: Θαμνοτσιροβάκος
Scientific Name: Sylvia communis (Latham, 1787 )
Common Name: Common Whitethroat

Scroll to Top
Scroll to Top