Θαμνοφυλλοσκόπος

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Συλβιίδες
Family: Sylviidae
Ονομασία: Θαμνοφυλλοσκόπος
Scientific Name: Phylloscopus trochilus
Common Name: Willow Warbler

Scroll to Top
Scroll to Top