Θαμνοψάλτης

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Ψάλτες – Διφωνίδαι
Family: Prunellidae
Ονομασία: Θαμνοψάλτης
Scientific Name: Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Common Name: Dunnock

Scroll to Top
Scroll to Top