Θυελλοπούλι (Ατλαντικού), ανοιχτόχρωμη ποικιλία

Τάξη: Ρινοτρυπόμορφα
Order: Procellariformes
Οικογένεια: Ρινοτρυπίδαι (Θυελλοδύτες-Θυελλοπούλια)
Family: Procellaridae
Ονομασία: Θυελλοπούλι (Ατλαντικού), ανοιχτόχρωμη ποικιλία
Scientific Name: Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)
Common Name: Northern Fulmar

Scroll to Top
Scroll to Top