Θυελλόγλαρος, ανώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Λαρίδαι – Γλάροι
Family: Laridae
Ονομασία: Θυελλόγλαρος, ανώριμο
Scientific Name: Larus canus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Mew Gull

Scroll to Top
Scroll to Top