Ινδική χήνα

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Ινδική χήνα
Scientific Name: Anser indicus (Latham, 1790)
Common Name: Bar-headed Goose

Scroll to Top
Scroll to Top