Ισλανδόγλαρος, ανώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Γλάροι-Λαρίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Ισλανδόγλαρος, ανώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Larus glaucoides (Meyer, 1822 )
Common Name: Iceland Gull

Scroll to Top
Scroll to Top